Informatiebijeenkomst over nieuw afvalinzamelingssysteem

De gemeente Goes organiseert twee verschillende bijeenkomsten voor Overzuid, Ouverture en Aria over Diftar, op 28 februari en 8 maart.

Diftar is de naam voor het nieuwe afvalinzamelingssysteem dat de gemeente Goes vanaf 1 januari 2019 gaat invoeren. In 2018 gaat de gemeente nog een aantal nieuwe voorzieningen plaatsen waar drinkkartons en kunstofafval kunnen worden verzameld. Op deze bijeenkomst kunnen wijkbewoners voorstellen doen waar deze voorzieningen het best geplaatst kunnen worden.

Op woensdag 28 februari 2018 is de bijeenkomst voor Ouverture en Aria in het Stadskantoor van de gemeente Goes. Voor de bewoners van Overzuid en Goes-Zuid is de bijeenkomst op donderdag 8 maart in Buurthuis De Pit.

Meer informatie op de website van de gemeente Goes
of in de brief: Brief gemeente Goes Diftar Ouverture Aria