De wijk

Overzuid, Ouverture en Aria vormen samen één wijk. Bij het plannen van de wijk in de jaren negentig is waarschijnlijk de naam Overzuid gekozen. Maar het is verwarrend om de naam Overzuid te gebruiken voor zowel het geheel als een deel daarvan.
Daarom wordt in de praktijk de wijk aangeduid met alle drie de namen Overzuid, Ouverture en Aria. Of met de samenvoeging die bewoners bedachten en die door de wijkvereniging wordt gebruikt: Overturia. En wat om dezelfde praktisch reden ook de naam van deze website is.

Wat de verschillende delen bindt zijn de muzikale straatnamen. Voor Overzuid zijn dat componisten van klassieke muziek, voor Ouverture zijn dat muzikanten van pop- en jazzmuziek en in Aria hebben de straten namen van muziekinstrumenten. Dat maakt Overturia de muziekwijk van Goes.

Eerste fase van Overzuid in aanbouw, september 1995
Eerste fase van Overzuid in aanbouw, eind 1995.