Wijkvereniging

Marjo Griep

Op 16 september 2023 is onze secretaris, Marjo Griep na een lang ziekbed overleden. Marjo heeft zich jaren ingezet als secretaris van de wijkvereniging. Met veel inzet is zij altijd een grote aanjager geweest van de wijkvereniging. We zullen haar missen als bestuurslid en bewoner van onze wijk. We wensen haar familie veel sterkte.

Contact wijkvereniging Overturia

Bij voorkeur via de mail: info@overturia.nl
of naar de penningmeester : penningmeester@overturia.nl

Alle huishoudens in Overzuid, Ouverture en Aria zijn lid van wijkvereniging Overturia. De vereniging vraagt geen financiële bijdrage van de bewoners. De jaarlijkse vergoeding van de gemeente Goes voor de bestuurskosten voor wijk- en dorpsverenigingen is voor Overturia voldoende. De kosten voor bijvoorbeeld deze website worden daarvan betaald.

Wijkbelangen

De belangrijkste taak van wijkvereniging Overturia is het onder de aandacht brengen van de belangen van de bewoners bij de gemeente Goes. Een speciaal punt van aandacht is daarbij de collectieve energievoorziening van Ouverture.

Andere activiteiten van de wijkvereniging zijn:

  • hulp bij organiseren van activiteiten in de wijk van bewoners en/ of organisaties;
  • aanvragen van het wijkbudget
  • signaleren van ontwikkelingen in de wijk en in de gemeente Goes.

Het bestuur
De wijkvereniging heeft vier bestuursleden (2023). Op dit moment zijn dat:

  • André Lindenbergh, aandachtsgebied energie Ouverture, voorzitter
  • Ruud Maartense, penningmeester
  • Johnny Krijger, aandachtsgebied ontwikkeling Aria
  • Bram Wolthoorn.

Wegens het binnenkort aftreden van diverse bestuursleden zijn we dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb je interesse neem even contact op met : penningmeester@overturia.nl