Speeltuin Aria

Als wijkvereniging zijn we bezig met de inrichting van het groengebied tussen Aria en de Poel. Het plan is om een speeltuin te realiseren in samenwerking met de gemeente, Fraanje en een aantal andere partijen.

VSB fonds

De wijkvereniging is gestart met het aanvragen van Subsidies. De eerste toezeggingen zijn al gedaan. Het VSB-fonds was het eerste fonds dat een toezegging voor een mooie subsidie deed.

Over VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Voortgekomen uit de ruim tweehonderd  jaar oude ‘Maatschappij Tot Nut van ’t Algemeen’, zet het zich in om alle burgers bij de samenleving te betrekken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar € 26 miljoen donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.

Van de website Aria-goes.nl

Vanaf deze zomer worden er grondwerkzaamheden uitgevoerd in het park achter de woningen Vleugelweg 1, 2 en Contrabasweg 25 t/m 49, inclusief de aanleg van waterpartijen en grondophogingen. Bovendien heeft de wijkvereniging Overturia reden tot vreugde, aangezien zij een LEADER-subsidie van € 53.098,29 hebben ontvangen van de Provincie Zeeland en € 53.098,29 vanuit cofinanciering van de Gemeente Goes. Deze subsidie is bestemd voor het creëren van speel- en ontmoetingsplekken die fungeren als een overgangsgebied tussen de bebouwing van Goes en het omliggende buitengebied. Nog voor de zomervakantie vindt het grondwerk plaats, zodat in september 2023 de speelvoorzieningen worden gerealiseerd, gevolgd door de aanplant van fase 1 in het eerstvolgende plantseizoen.