Update Storing WKO Ouverture

Status storing (20 augustus 2023)

Sinds zondag 20 augustus kampen wij met een storing in het warmtesysteem. Deze storing wordt vermoedelijk veroorzaakt door een lekkage. Ondanks dat wij de lekkage nog niet hebben vastgesteld, hebben wij een noodoplossing gevonden om het warmtesysteem toch functioneel te krijgen. Er wordt dus momenteel weer warmte en koude geleverd. Ondertussen gaan wij onverminderd door met het zoeken naar het lek. Hiervoor hebben wij een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Op basis van onze eerdere mailing en communicatie op de website hebben wij een aantal tips uit de buurt ontvangen waar wij mee aan de slag zijn gegaan. Hartelijk dank daarvoor.

Wat betekent dit voor u?

Het systeem levert dus weer warmte en koude. Via de warmtepomp in uw woning kunt u ook weer beschikken over warmtapwater. Mogelijk dat de warmtepomp gereset moet worden. Dit kunt u eenvoudig zelf doen:

  • Gebruik de aan/uit-knop op de warmtepomp (of via display) en zet de warmtepomp ‘uit’ en dan weer ‘aan’
  • Of schakel de automaat in de meterkast ‘uit’ en dan weer ‘aan’.

Lukt dit niet? Neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer: 
0113 – 74 11 00 of via mail: info@dnwg.nl. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

WKO-Storing in Ouverture

Actuele storing (20 augustus 2023)

Sinds afgelopen zondag (20 augustus) is het warmtesysteem in storing. Deze storing wordt veroorzaakt door een lekkage. Uiteraard doen we er vanuit DNWG Warmte alles aan om na te gaan waar deze zich bevindt en de storing zo snel mogelijk op te lossen.

Wat betekent dit voor u?

Dit heeft tot gevolg dat het warmtesysteem op dit moment is uitgevallen en er dus geen warmte beschikbaar is. Mocht u iets ongewoons opvallen wat zou kunnen duiden op een lekkage, geef dit dan direct aan ons door via telefoonnummer: 0113 – 74 11 00 of via mail: info@dnwg.nl.

Bestuur van de Wijkvereniging

Jeffrey Kutterink is een groot aantal jaren voorzitter van de Wijkvereniging geweest. Begin Juni 2023 is Jeffrey gestopt als voorzitter en is de voorzittershamer overgedragen aan André Lindenbergh. We willen Jeffrey bedanken voor zijn inzet voor de wijkvereniging in de jaren dat hij bestuurslid en voorzitter was.