Speel- ontmoetingsplek Aria

Nadat we de Subsidie van Europa toegewezen hebben gekregen en de gemeente daar ook een zelfde subsidiebedrag voor heeft vrijgemaakt hebben we nu ook een groot deel van de subsidies van de diverse fondsen (Goede Doelen) binnen. We hopen als wijkvereniging snel de opdrachten te kunnen verstrekken.